Název: Realtimová hra Favagochi pro Windows Phone
Další názvy: Realtime game Favagotchi for Windows Phone
Autoři: Kohout, František
Vedoucí práce/školitel: Pešička, Ladislav
Oponent: Potužák, Tomáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13499
Klíčová slova: Favagotchi;real-timeová hra;Windows Phone 7;C#;.NET;XAML;LINQ;LINQ to SQL;LINQ to XML
Klíčová slova v dalším jazyce: Favagotchi;realtime game;Windows Phone 7;C#;.NET;XAML;LINQ;LINQ to SQL;LINQ to XML
Abstrakt: Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit a zdokumentovat vývoj real-timeové deskové hry pro platformu Windows Phone 7 a vyšší, která bude simulovat a popisovat reálný průběh studia na Fakultě Aplikovaných věd v Plzni. Hra se jmenuje FAVagotchi. Aplikace je vyvíjena v jazyce C# společně s jazyky XAML a technologií LINQ ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 2010 Professional a Microsoft .NET framework 4.0. Pro vývoj ryze mobilních aplikací pak slouží knihovna Windows Phone 7.1 SDK. Celá práce obsahuje popis všech částí vývoje od návrhu, přes výběr technologií až po samotné programování a testování. Tato bakalářská práce navíc slouží jako uživatelská a programátorská dokumentace k celému projektu FAVagotchi.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this bachelor thesis is to create and document development of a real-time desk game for platform Windows Phone 7 and higher which will simulate and describe real progress of a study on The Faculty of Applied Sciences in Pilsen. The name of the game is FAVagotchi. Application is developed in C# language alongside with XAML language and LINQ technology in development environment of Microsoft Visual Studio 2010 Professional and Microsoft .NET framework 4.0. Strictly for the development of mobile applications serve Windows Phone 7.1 SDK library. This whole bachelor thesis contains a description of all parts of development starting from draft, continuig with choosing technologies and finishing with programming and testing. testování. In addition, this bachelor thesis serve as user and program documentation for the whole project of FAVagotchi.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC_A10B0595P.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0595P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce469,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0595P-posudek.pdfPosudek oponenta práce572,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0595P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce197,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13499

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.