Title: Výkonové testy v Javě v paralelním a distribuovaném prostředí
Other Titles: Performance Tests in Java in Parallel and Distributed Environment
Authors: Berka, Martin
Advisor: Potužák, Tomáš
Referee: Bžoch, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13505
Keywords: Java;paralelní prostředí;distribuované prostředí;výkonové testy
Keywords in different language: Java;parallel environment;distributed environment;performance tests
Abstract: Práce se zabývá problematikou výkonnosti různých algoritmů implementovaných v jazyce Java při jejich použití v paralelním a distribuovaném prostředí. Cílem této práce je především obeznámení se se standardními prostředky tohoto jazyka pro použití ve zmíněných prostředích a tvorba aplikace v jazyce Java, umožňující jednotným způsobem provádět testy v těchto prostředích, za použití několika vybraných algoritmů a komunikačních protokolů. V závěru práce je dále provedena sada několika testů za pomoci vytvořeného systému a na základě výsledků těchto testů jsou porovnány implementované algoritmy a protokoly z hlediska výhodnosti použití ve zmíněných prostředích.
Abstract in different language: This thesis focuses on efficiency of various algorithms implemented in Java language, used in parallel and distributed environment. The goal of this thesis is to get familiar with standard means of Java language for use in mentioned environments and to create a Java application, which would enable its user to perform various tests in these environments in a uniform way, using several distinct algorithms and communication protocols. Last section of this thesis contains comparison of mentioned algorithms and communication protocols in parallel and distributed environment based on a series of tests performed in created application.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_A11B0320P.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
A11B0320P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce103,02 kBAdobe PDFView/Open
A11B0320P-posudek.pdfPosudek oponenta práce160,39 kBAdobe PDFView/Open
A11B0320P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce190,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13505

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.