Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorPotužák, Tomáš
dc.contributor.authorBerka, Martin
dc.contributor.refereeBžoch, Pavel
dc.date.accepted2014-08-28
dc.date.accessioned2015-03-25T09:35:53Z-
dc.date.available2013-10-14cs
dc.date.available2015-03-25T09:35:53Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-26
dc.identifier59225
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13505
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou výkonnosti různých algoritmů implementovaných v jazyce Java při jejich použití v paralelním a distribuovaném prostředí. Cílem této práce je především obeznámení se se standardními prostředky tohoto jazyka pro použití ve zmíněných prostředích a tvorba aplikace v jazyce Java, umožňující jednotným způsobem provádět testy v těchto prostředích, za použití několika vybraných algoritmů a komunikačních protokolů. V závěru práce je dále provedena sada několika testů za pomoci vytvořeného systému a na základě výsledků těchto testů jsou porovnány implementované algoritmy a protokoly z hlediska výhodnosti použití ve zmíněných prostředích.cs
dc.format52 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectJavacs
dc.subjectparalelní prostředícs
dc.subjectdistribuované prostředícs
dc.subjectvýkonové testycs
dc.titleVýkonové testy v Javě v paralelním a distribuovaném prostředícs
dc.title.alternativePerformance Tests in Java in Parallel and Distributed Environmenten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra informatiky a výpočetní technikycs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis focuses on efficiency of various algorithms implemented in Java language, used in parallel and distributed environment. The goal of this thesis is to get familiar with standard means of Java language for use in mentioned environments and to create a Java application, which would enable its user to perform various tests in these environments in a uniform way, using several distinct algorithms and communication protocols. Last section of this thesis contains comparison of mentioned algorithms and communication protocols in parallel and distributed environment based on a series of tests performed in created application.en
dc.subject.translatedJavaen
dc.subject.translatedparallel environmenten
dc.subject.translateddistributed environmenten
dc.subject.translatedperformance testsen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_A11B0320P.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0320P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce103,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0320P-posudek.pdfPosudek oponenta práce160,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0320P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce190,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13505

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.