Název: Webový portál pro demonstraci skriptů psaných v Pythonu
Další názvy: Web portal for demonstrating Python scripts
Autoři: Neumann, Antonín
Vedoucí práce/školitel: Campr, Michal
Oponent: Nykl, Michal
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13506
Klíčová slova: webová stránka;HTML;PHP;MySQL;framework symfony;XML;SFEPY;python
Klíčová slova v dalším jazyce: website;HTML;PHP;MySQL;framework symfony;XML;SFEPY;python
Abstrakt: Tato práce popisuje tvorbu webového portálu pro demonstraci skriptů psaných v Pythonu. Na začátku práce se věnuji možnosti tvorby webových aplikací, speciálně pak použití webových frameworků. Pokračuji návrhem databázového modelu a implementací toho návrhu ve zvoleném frameworku. Další částí práce je návrh dokumentu XML definující parametry pro generování vstupního Python skriptu. Realizace je zaměřena na knihovnu SfePy určenou pro řešení parciálních diferenciálních rovnic.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to describe the construction of a web portal that demonstrates scripts written in Python. In the first part, creation of web applications especially the use of web frameworks are presented. The thesis then deals with proposal of database model and implementation of the proposal in the chosen framework. In another section the thesis provides design of XML document that defines the parameters for generating the input of the Python script. The implementation is focused on library SfePy designed to solve partial differential equations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_neumann_2014.pdfPlný text práce576,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0439P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce325,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0439P-posudek.pdfPosudek oponenta práce300,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0439P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce186,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13506

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.