Název: Práce s kontakty na mobilní platformě Android
Další názvy: Managing contacts on Android platform
Autoři: Fiedler, David
Vedoucí práce/školitel: Pešička, Ladislav
Oponent: Kratochvíl, Michal
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13509
Klíčová slova: Android;kontakty;propojování
Klíčová slova v dalším jazyce: Android;contacts;linking
Abstrakt: Tato práce se zabývá správou kontaktů na platformě Android. Na platformě Android bývají kontaktní informace vztahující se k jedné osobě roztroušeny v mnoha kontaktech. Cílem práce je najít způsob, jak tyto kontakty vyhledat a propojit. Zvolená aplikace byla realizována, umožňuje vybrat název a fotografii propojeného kontaktu. Na zařízeních s administrátorskými právy umí aplikace pracovat i s kontakty z Facebooku, navíc najde řádově více kontaktů k propojení než ostatní testované aplikace. Všechny tyto faktory znamenají posun vpřed ve srovnání s ostatními dostupnými aplikacemi zabývajícími se touto problematikou.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is concerned with management of different contacts on the Android platform. Currently on the android platform, contact information related to one person are often scattered in many different contacts. The goal of this project is to find a way to locate these contacts and connect them together in the same place. The application has been implemented, allowing you to select the name and photo of the linked contact. On devices with the administration rights the application can work with contacts from Facebook, it can also find more contacts to link in other tested applications. Considering all these factors, this project is making a step forward with this issue compared with other current applications that are available.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka.pdfPlný text práce3,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0551P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce565,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0551P-posudek.pdfPosudek oponenta práce300,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0551P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce178,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13509

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.