Název: Aplikace pro správu Univerzitní florbalové ligy
Další názvy: Application for Management of University Floorball League
Autoři: Košek, David
Vedoucí práce/školitel: Lenc, Ladislav
Oponent: Zíma, Martin
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13518
Klíčová slova: webová aplikace;databázové systémy;florbal;univerzitní florbalová liga
Klíčová slova v dalším jazyce: web application;database model;floorball;university floorball league
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá vytvořením informačního systému pro správu florbalového dění na Západočeské univerzitě. Součástí práce je analýza vhodných technologií pro vývoj webových stránek včetně databázového systému se zaměřením na open source produkty. Z analýzy přecházíme do praktické části,~kde jako první navrhneme a vytvoříme databázový model. Poté je implementována webová aplikace včetně administrátorského prostředí. Po vytvoření výsledné aplikace ji otestujeme a zhodnotíme výsledky. V závěru shrneme práci a navrhneme možné rozšíření.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor´s thesis focuses on the creation of an information system for the administration of University of West Bohemia floorball events. The analysis of suitable technologies for web application development is part of the thesis. Mainly the open source products are addressed. From the analysis we go on to practical part where at first a database model is designed and created. Then the web application including administration interface is implemented. After the application has been finished, it is tested and its results are evaluated. In the conclusion we summarize the thesis and we suggest possible extension.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_A11B0409P.pdfPlný text práce772,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0409P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce296,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0409P-posudek.pdfPosudek oponenta práce549,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0409P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce172,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13518

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.