Název: Extrakce sociálních sítí ze zpravodajských textů
Další názvy: Social Network Extraction from News
Autoři: Witz, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Steinberger, Josef
Oponent: Ježek, Karel
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13528
Klíčová slova: pojmenovaná entita;zpracování přirozeného jazyka;grafy;grafové algoritmy;vizualizace grafů;sociální sítě;analýza polarita názoru
Klíčová slova v dalším jazyce: nammed entity;natural language processing;graphs;graph aplgorithms;graph visualization;social networks;sentiment analysis
Abstrakt: Tato práce se zabývá analýzou novinových článků předzpracovaných pomocí metod z oblasti zpracování přirozeného jazyka. Jejím tématem je extrakce sociální sítě založené na pojmenovaných entitách nacházejících se ve vstupních datech. Dalším předmětem zájmu jsou možnosti její následné vizualizace, které poskytují moderní nástroje pro vykreslování grafů a práci s nimi. Populární a často používané knihovny a frameworky jsou porovnány a na jednoduchých příkladech jsou ukázány jejich výstupy. Je též předvedena základní práce s knihovnou použitou při implementaci výsledné aplikace. Ve~stručnosti jsou ukázány metody pro práci s grafy a základní grafové algoritmy.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis deals with an analytic application usable for social net-work extraction from preprocessed news articles, and today's trends in~graph visualization. It also describes graph algorithms and selected problems being solved by Natural Language Processing.In the second part, the developed application called SoNEx is introduced. This application is intended to analyze news articles and vizualize obtained results. Using of particular algorithms in this case is also explained. The~last part presents the results that were achieved and compares them with expectations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BakalarskaPrace_LukasWitz_A11B0540P_2014.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0540P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce257,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0540P-posudek.pdfPosudek oponenta práce303,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0540P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce188,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13528

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.