Název: Knihovna pro analýzu grafových struktur
Další názvy: Library for analysis of graph structures
Autoři: Žáček, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Lipka, Richard
Oponent: Potužák, Tomáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13530
Klíčová slova: Java;knihovna;precedenční grafy;analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: Java;library;precedence graphs;analysis
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou grafů ze seznamu akcí, jejich prerekvizit a následníků. Naleznete zde základy grafové teorie, popis některých existujících knihoven pro práci s grafy v programovacím jazyce Java, podrobné srovnání dvou z těchto knihoven a popis vývoje nové knihovny, která tvoří grafy z výše uvedeného seznamu akcí. Dále je zde i ukázka řešení daného problému na reálných datech.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the construction of precedence graphs from a list of actions, their prerequisites and followers. You will find here the basics of graph theory, description of several existing libraries for graph analysis in Java programming language, a detailed comparison of two selected libraries. Futhermore it describes the development of a new library, which constructs graphs from the action list mentioned above. This work also contains an example of solution of this problem based on real data.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jakub_Zacek.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0549P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce319,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0549P-posudek.pdfPosudek oponenta práce545,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0549P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce185,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13530

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.