Title: Knihovna pro analýzu grafových struktur
Other Titles: Library for analysis of graph structures
Authors: Žáček, Jakub
Advisor: Lipka, Richard
Referee: Potužák, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13530
Keywords: Java;knihovna;precedenční grafy;analýza
Keywords in different language: Java;library;precedence graphs;analysis
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou grafů ze seznamu akcí, jejich prerekvizit a následníků. Naleznete zde základy grafové teorie, popis některých existujících knihoven pro práci s grafy v programovacím jazyce Java, podrobné srovnání dvou z těchto knihoven a popis vývoje nové knihovny, která tvoří grafy z výše uvedeného seznamu akcí. Dále je zde i ukázka řešení daného problému na reálných datech.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the construction of precedence graphs from a list of actions, their prerequisites and followers. You will find here the basics of graph theory, description of several existing libraries for graph analysis in Java programming language, a detailed comparison of two selected libraries. Futhermore it describes the development of a new library, which constructs graphs from the action list mentioned above. This work also contains an example of solution of this problem based on real data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jakub_Zacek.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
A11B0549P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce319,15 kBAdobe PDFView/Open
A11B0549P-posudek.pdfPosudek oponenta práce545,07 kBAdobe PDFView/Open
A11B0549P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce185,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13530

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.