Title: Finanční rozšíření aplikace Redmine
Other Titles: Finance plugin for Redmine application
Authors: Mayer, Michal
Advisor: Skupa, Jindřich
Referee: Cais, Štěpán
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13537
Keywords: projekt;řízení projektů;finační řízení;redmine;ruby;ruby on rails;finanční rozšíření
Keywords in different language: project;projects management;financial management;redmine;ruby;ruby on rails;financial plugin
Abstract: Hlavním cílem této práce je vytvoření finančního rozšíření aplikace Redmine. Ta slouží pro řízení projektů. V úvodu práce je proto vysvětlena problematika řízení projektů, zejména potom problematika řízení nákladů. Dále se práce zaměřuje na programovací jazyk Ruby a framework Ruby on Rails, které aplikace využívá. Poté je k aplikaci navrženo a vytvořeno finanční rozšíření, které je následně otestováno.
Abstract in different language: The main purpose of this Bachelor thesis is development of a finance plugin for Redmine Application. This application is made for project management. Project management is explained at the beginning of this thesis, especially issue of cost management is mentioned. The thesis is further focused on programming language Ruby and framework Ruby on Rails. The finance plugin for the application is designed and developed in the practical part. The plugin is then tested on suitable data at the end of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A11B0587P_BP.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
A11B0587P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce330,22 kBAdobe PDFView/Open
A11B0587P-posudek.pdfPosudek oponenta práce313,18 kBAdobe PDFView/Open
A11B0587P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce164,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13537

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.