Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPotužák, Tomáš
dc.contributor.authorMazánek, Petr
dc.contributor.refereeCais, Štěpán
dc.date.accepted2014-08-28
dc.date.accessioned2015-03-25T09:36:05Z-
dc.date.available2013-10-14cs
dc.date.available2015-03-25T09:36:05Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-26
dc.identifier59324
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13538
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá seznámením se s SQL jazykem se zaměřením na všechny varianty příkazu SELECT. Zároveň má za úkol seznámení se s programováním webů a online systémů. V druhé části práce je úkolem vytvoření online systému, který bude schopen graficky demonstrovat postupné vyhodnocování zadaného SQL dotazu SELECT. Na závěr je nutno celý systém otestovat na několika příkladech.cs
dc.format53 s. (72 450 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectonline systémcs
dc.subjectSQL dotazcs
dc.subjectvyhodnocování dotazucs
dc.subjectdemonstrace vyhodnocovánícs
dc.titleSystém pro demonstraci vyhodnocování SQL dotazůcs
dc.title.alternativeA System for Demonstration of Evaluation of SQL Queriesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra informatiky a výpočetní technikycs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with an introduction to SQL language focusing on all variants of SELECT statement. It also deals with an introduction to web programming and programming of online systems. The task of the second part of this thesis is to build an online system that will be capable to graphically demonstrate a step-by-step evaluation of specified SQL query. At the very end the system needs to be tested with couple of examples.en
dc.subject.translatedonline systemen
dc.subject.translatedSQL queryen
dc.subject.translatedquery evaluationen
dc.subject.translatedevaluation demonstrationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_A10B0013P.pdfPlný text práce489,36 kBAdobe PDFView/Open
A10B0013P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce105,77 kBAdobe PDFView/Open
A10B0013P-posudek.pdfPosudek oponenta práce338,68 kBAdobe PDFView/Open
A10B0013P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce208,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13538

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.