Title: Predikce vítěze sportovního utkání využitím PageRanku
Other Titles: Prediction of Sport Match Winner Using PageRank
Authors: Suda, Pavel
Advisor: Nykl, Michal
Referee: Široký, David
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13540
Keywords: PageRank;predikce;graf;vrchol;budoucí hrana
Keywords in different language: PageRank;prediction;graph;node;future link
Abstract: Práce se zabývá predikcí vítěze sportovního utkání využitím algoritmu PageRank. Naleznete zde popis používaných metod pro predikci budoucí hrany v grafu. V práci se nachází stručný popis algoritmu PageRank a problémů s jeho implementací. Jsou zde také popsány sportovní soutěže, na nichž je testována úspěšnost predikce využitím PageRanku. Dále se v práci nachází popis navržených typů grafů a navržené úpravy vektoru personalizace. Práce obsahuje popis dvou aplikací, které byly vytvořeny za účelem získání a prezentace získaných výsledků predikce. Na konci práce je diskutována úspěšnost získaných výsledků predikce.
Abstract in different language: Bachelor thesis is concerned with the prediction of the sport's match winner using the algorithm PageRank. In presented bachelor thesis you can find the description of the method for the predtiction of future edge in graph. In this thesis there is a brief description of the algorithm PageRand and following problems with its implementation. We can also find the description of sport competitions in which the prediction using PageRank was tested. Afterwards, there is a description of designed graphs and proposed modifications of personalized vector. This thesis contains the description of two applications which were created for the purpose of obtaining and presenting results of the prediction. At the end of the thesis, the success rate of obtained prediction results is discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_ sudap_A11B0612P.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
A11B0612P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce306,11 kBAdobe PDFView/Open
A11B0612P-posudek.pdfPosudek oponenta práce574,58 kBAdobe PDFView/Open
A11B0612P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce173,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13540

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.