Název: Náhrada litých stojanů třtinového mlýnu svařenci
Další názvy: Replacement cast frames by weldments of sugarcane mill
Autoři: Borecký, Petr
Vedoucí práce/školitel: Hlaváč, Jan
Fiala, Pavel
Oponent: Doležal, Miroslav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13557
Klíčová slova: Cukrová třtina;mlýn;lisování;svařování tlustých plechů;MKP
Klíčová slova v dalším jazyce: Sugar cane;mill;pressing of;welding of thick plates;FEM
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na nahrazení stávajícího odlitku stojanu třtinového mlýnu svařencem. V práci byl proveden rozbor zatížení u původního odlitku, návrh variant a jejich zhodnocení, kontrola pomocí MKP. Byl vytvořen finální model s výkresovou dokumentací.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis is focused on replacement of cast stands by weldments of a cugarcane mill. Design analysis of cast stand have been made. The new variants and evaluation of this variants by FEM have been made. Final design of new construction with drawing have been made.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Borecky_2014.pdfPlný text práce11,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Borecky.pdfPosudek vedoucího práce901,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Borecky.pdfPosudek oponenta práce872,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Borecky.pdfPrůběh obhajoby práce296,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13557

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.