Název: Konstrukční návrh podvozku Y27
Další názvy: Engineering design of the chassis Y27
Autoři: Drnec, Jan
Vedoucí práce/školitel: Heller, Petr
Toman, Miloš
Oponent: Beneš, Miloslav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13559
Klíčová slova: kolejová vozidla;podvozky;brzdová konzola;konstrukční návrh;výrobní výkres;zatížení;pevnostní analýza;MKP;optimalizace
Klíčová slova v dalším jazyce: rail vehicles;chassis;brake bracket;engineering design;load;stress analysis;manufacturing drawings;FEM;optimization
Abstrakt: Tato diplomová práce obsahuje konstrukční návrh nákladního, dvounápravového podvozku Y27 s kotoučovou brzdou. Byl vypracován návrh brzdových konzol ve čtyřech variantách pro uchycení brzdových jednotek. Nejvhodnější varianta byla podrobně zpracována na výrobním výkrese a ověřena pevnostním výpočtem.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis includes the design cargo, two-axle bogie Y27 with disc brakes. Has been drafted brake brackets in four variants for attaching the brake units. The best option was elaborated in detail on the manufacturing drawings and verified by the strength calculation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace DRNEC.pdfPlný text práce12,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Drnec.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Drnec.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drnec.pdfPrůběh obhajoby práce297,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13559

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.