Title: Konstrukční návrh podvozku Y27
Other Titles: Engineering design of the chassis Y27
Authors: Drnec, Jan
Advisor: Heller, Petr
Toman, Miloš
Referee: Beneš, Miloslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13559
Keywords: kolejová vozidla;podvozky;brzdová konzola;konstrukční návrh;výrobní výkres;zatížení;pevnostní analýza;MKP;optimalizace
Keywords in different language: rail vehicles;chassis;brake bracket;engineering design;load;stress analysis;manufacturing drawings;FEM;optimization
Abstract: Tato diplomová práce obsahuje konstrukční návrh nákladního, dvounápravového podvozku Y27 s kotoučovou brzdou. Byl vypracován návrh brzdových konzol ve čtyřech variantách pro uchycení brzdových jednotek. Nejvhodnější varianta byla podrobně zpracována na výrobním výkrese a ověřena pevnostním výpočtem.
Abstract in different language: This thesis includes the design cargo, two-axle bogie Y27 with disc brakes. Has been drafted brake brackets in four variants for attaching the brake units. The best option was elaborated in detail on the manufacturing drawings and verified by the strength calculation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace DRNEC.pdfPlný text práce12,37 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Drnec.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Drnec.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Drnec.pdfPrůběh obhajoby práce297,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13559

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.