Název: Návrh vnitřní vestavby (koše) kontejneru pro palivo reaktoru typu VVER 1000
Další názvy: Designing of internal cluster (basket) for spent nuclear fuel cask of reactor VVER 1000
Autoři: Gregor, Michal
Vedoucí práce/školitel: Formánek, Josef
Mištera, Josef
Oponent: Šik, Jan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13565
Klíčová slova: kontejner;koš;vyhořelé jaderné palivo
Klíčová slova v dalším jazyce: cask;basket;spent nuclear fuel
Abstrakt: Tato práce se zabývá návrhem uložení vyhořelého jaderného paliva. Zhodnocením současného stavu. Navržením variant vnitřní vestavby a popisem vlastností.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with designing of storage of spent nuclear fuel. It deals with evaluation of the current state. There will be designed versions of basket and descriped properties.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Bc_Michal_Gregor_2014.pdfPlný text práce5,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Gregor.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Gregor.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gregor.pdfPrůběh obhajoby práce292,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13565

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.