Title: Studie pětivozové jednotky pro metro
Other Titles: A study of five car unit for metro
Authors: Svoboda, Pavel
Advisor: Heller, Petr
Pokorný, Vladimír
Referee: Hušák, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13569
Keywords: Studie;metro;pražské metro;souprava;integrální konstrukce;průchozí jednotka
Keywords in different language: The study;metro;Prague metro;unit;integral structure;full pass unit
Abstract: Práce pojednává o studii pětivozové soupravy určené pro pražské metro. Práce se zabývá problematikou při tvorbě návrhové studie plně průchozí jednotky. Práce také obsahuje pomocné výpočty a pro dimenzování a návrh.
Abstract in different language: The work deals with the study five car unit designed for the Prague metro. The work deals with the creation of the design study is full pass unit. The work also includes auxiliary calculations and dimensioning and design.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pavel_Svoboda_2014.pdfPlný text práce6,61 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Svoboda.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Svoboda.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Svoboda.pdfPrůběh obhajoby práce291,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13569

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.