Název: Systém výměny rotačních hydraulických přípravků
Další názvy: The system for exchanging of rotating hydraulic fixtures
Autoři: Semerád, Jan
Vedoucí práce/školitel: Hudec, Zdeněk
Štípek, Petr
Oponent: Kapinus, Vladimír
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13570
Klíčová slova: upínací přípravek;soustruh;příruba;polotovar;obrobek;hydraulická rychlospojka;vřeteno;rotační rozvaděč;těsnění;chladič;labyrint;hřídel;konstrukce;ložiska;píst
Klíčová slova v dalším jazyce: fixture;lathe;flange;semi work piece;hydraulic quick coupler;spindle;rotary unit;seal;cooler;labyrinth;shaft;construction;bearings;piston
Abstrakt: Cílem práce je navrhnout konstrukční návrh adaptéru pro rychlou výměnu soustružnických upínacích přípravků a jejich seřízení, zpracovat rešerši zařízení zabývajících se touto problematikou. Dále vypracovat návrh rotačního rozvaděče pro přívod ovládacích médií přípravků vřetenem stroje, provést rešerši v dané oblasti, srovnání jednotlivých koncepcí a konstrukčních provedení. Vypracovat výkresovou dokumentaci, sestavy a detaily vybraných součástí.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis is proposing the design of adapter for quick exchanging of turning fixture and their setting, processing research of devices dealing with this issue. Next, developing the design of rotary unit for supplying operating mediums of fixtures through the spindle of machine, performing research in this area and comparing of individual concepts and construction design. Elaboration of drawing documentations, assemblies and details of the selected components.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_SEMERAD_2014.pdfPlný text práce8,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Semerad.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Semerad.pdfPosudek oponenta práce804,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Semerad.pdfPrůběh obhajoby práce323,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13570

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.