Title: Úloha duchovenské péče v penologickém prostředí
Other Titles: The Role of Religious Care in Penological Environment
Authors: Štochl, Pavel
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Neupauer, Eduard
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13611
Keywords: duchovenská péče;evropská vězeňská pravidla;historie vězeňství;humanizace vězeňství;křesťanské ideály;penitenciární péče;programy zacházení
Keywords in different language: religious care;european prison rules;history of prison;humanizing prison;christian ideals;penitentiary care;treatment programs
Abstract: Leitmotivem předkládané bakalářské práce je provázanost křesťanských ideálů se specifikem penologického prostředí. Autor se ve své práci zabývá analýzou penologického prostředí v kontrastu k proměnám duchovenské péče v linii historického vývoje, a to od prvopočátku až po současnost, čemuž odpovídá i koncepční členění práce na bloky, reflektující obě instituce v širších souvislostech a v různých časových etapách.
Abstract in different language: The main topic of this Bachelor Thesis is the interconnection of the Christian ideals with the special characteristics of the penal environment. The author in his work analyzes the penological environment contrary to the meaning of the religious care in the line of historical development from the very beginning till the present day, which is reflected in the conceptual and logical division of the work into blocks, presenting both institutions in wider context and in different periods of time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_ Stochl, P. Uloha duchovenske pece. 2014 (KPL).pdfPlný text práce2,65 MBAdobe PDFView/Open
stochl_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce324,48 kBAdobe PDFView/Open
stochl_neupauer.pdfPosudek oponenta práce277,18 kBAdobe PDFView/Open
O_stochl.pdfPrůběh obhajoby práce233,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13611

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.