Title: Renesanční snahy o systematizaci vědění
Other Titles: Renaissance attempts of the systematization of knowledge
Authors: Lešková, Andrea
Advisor: Černá, Jana
Referee: Dostálová, Magda
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13639
Keywords: renesance;kabinety kuriozit;zoologická zahrada;botanická zahrada;systematizace;knihtisk;Nový svět
Keywords in different language: renaissance;cabinet of curiosities;zoo;botanical garden;systematization;letterpress;New world
Abstract: Práce se zabývá příčinami, které vedly ke snaze systematizace a institucionalizace v renesanční době. V první řadě se zaměřuje na knihtisk, který předcházel objevení Nového světa. Nejprve se práce věnuje předchůdcům, kteří knihtisku předcházeli, poté se věnuje samotnému Gutenbergově vynálezu a také důsledkům, které tento vynález měl společnost a filosofii renesanční doby. Dále se věnuje pozoronost významnému objevu, a to objevení Nového světa. Je zde ukázáno jaký vliv měl Nový svět na Evropu té doby. Hlavním tématem práce jsou snahy o systematizaci vědění, jaké představují renesanční přírodní filosofie, historiae naturalis, botanické a zoologické zahrady, kabinety kuriozit aj. dobové sbírky.
Abstract in different language: This thesis deals with the efforts of the systematization of knowledge in the Renaissance period. I mention the engravings Nova reperta briefly. The main attention is evoted to two important discoveries and those are Gutenberg's invention book printing and the discovery of the New World. After the discovery of the New World, utopian works that wanted to show how the ideal society should look like began to be developed. For example, Francis Bacon dealt with this motive. Attention is given to the establishment of academies that were founded by humanists. In addition to the academies, information institutions were founded as well. There I mention two main institutions namely A Casa da India and Casa de la Contratatión. Plants and items from the New World became highly desirable objects. Botanical gardens and cabinets of curiosities, where objects, both from the Old World and the New World, were collected, began to establish.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Leskova Andrea.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
leskova_cerna.pdfPosudek vedoucího práce204,68 kBAdobe PDFView/Open
leskova_dostalovaM.pdfPosudek oponenta práce240,86 kBAdobe PDFView/Open
O_leskova.pdfPrůběh obhajoby práce326,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13639

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.