Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPeroutka, Zdeněk
dc.contributor.authorMatuljak, Ivan
dc.contributor.refereeToman, Petr
dc.contributor.refereeSalon, Tomáš
dc.contributor.refereeChlebiš, Petr
dc.date.accepted2014-02-13
dc.date.accessioned2015-04-10T06:43:55Z-
dc.date.available2007-09-01cs
dc.date.available2015-04-10T06:43:55Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2013-09-13
dc.identifier32202
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13690
dc.description.abstractTato disertační práce se zaměřuje na využití polovodičového výkonového měniče v oblasti kompenzace poruchového proudu v místě jednofázové zemní poruchy rozvodné soustavy. Hlavní část práce se zabývá návrhem a dimenzováním výkonového obvodu řízeného zdroje proudu určeného pro kompenzaci zemních poruchových proudů. V další části se zabývá návrhem algoritmů řízení a regulace řízeného zdroje proudu, a to především ve dvou hlavních variantách: (i) řízení vycházející z analogie s vektorovým řízením v kartézských souřadnicích v rotujícím souřadném systému svázaném s vektorem napětí sítě, což je v případě jednofázového systému komplikovaným problémem, (ii) řízení generovaného proudu ve stojícím souřadném systému s využitím proporčně-rezonančního regulátoru. Algoritmy řízení a regulace navrženého zdroje proudu byly testovány na sestaveném simulačním modelu celého zdroje proudu. Experimentální ověření výsledků bylo provedeno na laboratorním prototypu navrženého zdroje proudu o výkonu 10 kVA. Nové navržené zařízení pro kompenzaci zemních poruchových proudů je průmyslově ochráněno v podobě třech udělených českých patentů a dvou udělených užitných vzorů.cs
dc.format127 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfázová nesymetriecs
dc.subjectkompenzacecs
dc.subjectměničcs
dc.subjectnapěťový střídačcs
dc.subjectregulacecs
dc.subjectrozvodná soustavacs
dc.subjectzdroj prouducs
dc.subjectzemní spojenícs
dc.titleModerní systémy kompenzace zemních poruch v rozvodné soustavě s využitím výkonové elektronikycs
dc.title.alternativeModern systems for compensation of ground faults in the distribution system using power electronicsen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektromechaniky a výkonové elektronikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the use of power electronics converters for compensation of ground capacitive current (fault current) in the place of one line-to-earth connection at the distribution networks. The main part of the thesis deals with the design and dimensioning of the power circuit of controlled current source used to compensation of ground capacitive current. The next part deals with the design of control algorithms of controlled current source, especially in two main variants: (i) control algorithms based on analogy with vector control in Cartesian coordinates in the rotating system associated with a vector of network voltage, which is the case phase system complicated problem, (ii) the control algorithms of generated current in a stationary coordinate system using proportional - resonant controller. The algorithms of control and regulation of designed current source were tested compiled simulation model of the total current source. Experimental verification of the results was carried out on a laboratory prototype of the designed current source with powert of 10 kVA.The designed new device for compensation of ground capacitive current is industrially protected in the form of three Czech granted patents and granted two utility models.en
dc.subject.translatedcompensationen
dc.subject.translatedcontrolen
dc.subject.translatedcurrent sourceen
dc.subject.translatedground faulten
dc.subject.translatedinverteren
dc.subject.translatedphase asymmetryen
dc.subject.translatedpower supplyen
dc.subject.translatedvoltage source inverteren
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
final_disertacni_prace_matuljak.pdfPlný text práce8,02 MBAdobe PDFView/Open
matuljak publ.pdfPosudek vedoucího práce797,79 kBAdobe PDFView/Open
matuljak opon.pdfPosudek oponenta práce4,05 MBAdobe PDFView/Open
matuljak zapis.pdfPrůběh obhajoby práce737,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13690

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.