Title: Nedotknutelnost osoby a její zakotvení v Listině
Other Titles: The inviolability of the person and its enshrined in the Charter
Authors: Fotrová, Veronika
Advisor: Vokrojová, Renáta
Referee: Odehnalová, Jana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13706
Keywords: lidská práva;život;nedotknutelnost;úmluva;svoboda;Evropská unie;smrt;trest
Keywords in different language: human rights;life;integrity;convention;freedom;European union;death;penalty
Abstract: Diplomová práce se zpočátku zabývá Listinou základních práv a svobod, jako takovou. V následujících kapitolách je rozebrán pojem Nedotknutelnost osoby a jeho rozčlenění. Dále jsou zmíněny problémy této koncepce a také prameny, které s tímto souvisí.
Abstract in different language: This thesis deals with the first Charter of Rights and Freedoms as such. In the following chapters is discussed concept of inviolability of the person and its segmentation. Are also mentioned problems of the concept and sources that relate to this.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veronika Fotrova - Nedotknutelnost osoby a jeji zakotveni v Listine.pdfPlný text práce785,93 kBAdobe PDFView/Open
Fotrova VO.pdfPosudek vedoucího práce774,54 kBAdobe PDFView/Open
Fotrova OD.pdfPosudek oponenta práce922,29 kBAdobe PDFView/Open
Fotrova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce319,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13706

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.