Title: Základní lidská práva a svobody v ČR
Other Titles: The basic human rights and freedoms in the Czech Republic
Authors: Kupková, Karolína
Advisor: Tomeš, Milan
Referee: Vokrojová, Renáta
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13709
Keywords: lidská práva;občanská práva;základní práva;Listina základních práv a svobod;veřejný ochránce práv;Evropský soud pro lidská práva
Keywords in different language: human rights;civil rights;basic rights;Charter of fundamental rights and freedoms;ombudsman;European court of human rights
Abstract: Diplomová práce pojednává o Základních lidských právech a svobodách v ČR.Obsahuje stručný rozbor lidských práv, vývoj jejich pojetí, ochranu lidských práv a komparaci se zahraničím.
Abstract in different language: This thesis treats of the basic human rights and freedoms in the Czech Republic.Thesis contains brief analysis of human rights, development of conception of human rights, protection of human rights and comparison with other countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace 2014.pdfPlný text práce653,46 kBAdobe PDFView/Open
Kupkova TO.pdfPosudek vedoucího práce876,53 kBAdobe PDFView/Open
Kupkova VO.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Kupkova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce585,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13709

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.