Title: Ústavní záruky práva na osobní svobodu a limity veřejné moci
Other Titles: Constitutional guarantees of the right to personal liberty and limits of public power
Authors: Mišičková, Michaela
Advisor: Odehnalová, Jana
Referee: Tomeš, Milan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13731
Keywords: lidská práva;svoboda;osobní svoboda;listina;omezení osobní svobody;vazba;zadržení;zatčení;úmluva
Keywords in different language: human rights;freedom;personal freedom;charter;restrictions on personal liberty;custody;detention;arrest;convention
Abstract: Diplomová práce se zpočátku zabývá pojmy svoboda a osobní svoboda. V její další kapitole je upraveno zakotvení práva na osobní svobodu v našem právním řádu. Dále jsou v následujících kapitolách zmíněny možnosti omezení a ochrany tohoto práva.
Abstract in different language: This thesis deals with the concepts of freedom and personal liberty. The next chapter is incorporated right to personal liberty in our legal system. The following chapters contain restrictions and protection of this right.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Michaela Misickova.pdfPlný text práce640,47 kBAdobe PDFView/Open
Misickova OD.pdfPosudek vedoucího práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Misickova TO.pdfPosudek oponenta práce892,64 kBAdobe PDFView/Open
Misickova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce502,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13731

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.