Title: Výukové metody v matematice pro 2. stupeň ZŠ
Other Titles: Teaching methods in mathematics for 2nd grade of primary school
Authors: Holubová, Hana
Advisor: Pěchoučková, Šárka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13758
Keywords: výukové metody;matematika;příprava;žáci;učitel;tabule;rovnice
Keywords in different language: teaching methods;mathematics;preparation;pupils;teacher;blackboard;equations
Abstract: Diplomová práce je věnovaná popisu výukových metod a příkladům jejich aplikace na učivu matematiky 2. stupně základní školy. Diplomová práce dále obsahuje přípravy na výuku matematiky zaměřené na aktuálně probírané učivo podle tematického plánu v určených třídách školy, ve které byla konána souvislá praxe.
Abstract in different language: The thesis is devoted to the description of lecture methods and problems with their application on mathematics for secondary school. The thesis also includes preparations for the lectures on mathematics focused on the current material for the given curriculum in designated classes in which have been continuous practices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Hana Holubova.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
Holubova - hodn..pdfPosudek vedoucího práce119,4 kBAdobe PDFView/Open
posudek_holubova.pdfPosudek oponenta práce179,87 kBAdobe PDFView/Open
Holubova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce35,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13758

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.