Title: Ošetřovatelské standardy a všeobecné sestry
Other Titles: Nursing Standards and nurses
Authors: Šmajdová, Kristýna
Advisor: Berková, Věra
Referee: Pistulková, Alena
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13792
Keywords: audit;kvalita;ošetřovatelství;ošetřovatelská péče;standard;všeobecná sestra
Keywords in different language: audit;quality;nursing;nursing care;standard;nurse
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na ošetřovatelské standardy a všeobecné sestry. Je rozdělena na dvě části, praktickou a teoretickou. V jednotlivých kapitolách teoretické části je popsána koncepce ošetřovatelství, kvalita ošetřovatelské péče a vše kolem ní, dále samotné standardy, audit a akreditace, které se standardy úzce souvisí. V závěru práce jsem se zaměřila na legislativu. Druhou polovinu diplomové práce tvoří praktická část. Výzkumné šetření je provedeno kvantitativní metodou a pomocí nestandardizovaného dotazníku jsem zjišťovala náhled sester na ošetřovatelské standardy a jejich znalosti.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the nursing standards and general nurses. It is divided into two parts; theoretical one and practical one. In the particular chapters of the theoretical part are described the concepts of nursing, quality of nursing care and everything around it, as well as the standards themselves, audit and accreditation, which are closely related to the standards. In the conclusion, I focused on the legislation. The second part of the thesis consists of the practical section. The research is done by the quantitative method. I examined a preview of nurses to nursing standards and their konwledge by a special questionnaire.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kristyna Smajdova.pdfPlný text práce869,98 kBAdobe PDFView/Open
Smajdova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce585,53 kBAdobe PDFView/Open
Smajdova_oponent.pdfPosudek oponenta práce700,31 kBAdobe PDFView/Open
Smajdova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce1,29 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13792

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.