Název: Krizová pomoc pro seniory realizovaná v nestátní neziskové organizaci Domovinka v Plzni
Další názvy: Crisis intervention for seniors implemented in the non state non profit organization Domovinka in Pilsen
Autoři: Fleková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Bednář, Radomír
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13817
Klíčová slova: senior;krize;ztráty;krizová intervence;organizace Domovinka
Klíčová slova v dalším jazyce: senior;crisis;losses;crisis intervention;organization Domovinka
Abstrakt: Bakalářská práce je vypracována na téma Krizová pomoc pro seniory realizovaná v nestátní neziskové organizaci Domovinka v Plzni. Cílem této práce bylo zjistit, s jakými životními problémy se nejčastěji senioři obracejí na službu krizové pomoci realizovanou v Domovince. Teoretická část je rozdělena na čtyři kapitoly, ve kterých autorka práce popisuje stáří, krizi, krizovou intervenci a organizaci Domovinka. Praktická část obsahuje metodologii, interpretaci výsledků výzkumu a přílohy. Výzkum byl proveden pomocí analýzy dokumentů, rozhovoru se sociální pracovnicí a doplněn o případové studie.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is elaborated on the topic of Crisis assistance for seniors implemented in a non-profit organization Domovinka in Pilsen. The aim of this study was to determine what life problems are most often seniors are turning to service emergency assistance implemented in Domovinka. The theoretical part is divided into four chapters in which the author describes the old ages, crisis, crisis intervention and organization Domovinka. The practical part includes the methodology, the Interpretation of the results of research and the attachments. The research was conducted through the analysis of documents, interviews with the social worker and supplemented by case studies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Krizova pomoc pro seniory realizovana v nestatni neziskove organizaci Domovinka v Plzni.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Flekova VP.pdfPosudek vedoucího práce21,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Flekova OP.pdfPosudek oponenta práce13,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Flekova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13817

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.