Title: Krizová pomoc pro seniory realizovaná v nestátní neziskové organizaci Domovinka v Plzni
Other Titles: Crisis intervention for seniors implemented in the non state non profit organization Domovinka in Pilsen
Authors: Fleková, Jana
Advisor: Bednář, Radomír
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13817
Keywords: senior;krize;ztráty;krizová intervence;organizace Domovinka
Keywords in different language: senior;crisis;losses;crisis intervention;organization Domovinka
Abstract: Bakalářská práce je vypracována na téma Krizová pomoc pro seniory realizovaná v nestátní neziskové organizaci Domovinka v Plzni. Cílem této práce bylo zjistit, s jakými životními problémy se nejčastěji senioři obracejí na službu krizové pomoci realizovanou v Domovince. Teoretická část je rozdělena na čtyři kapitoly, ve kterých autorka práce popisuje stáří, krizi, krizovou intervenci a organizaci Domovinka. Praktická část obsahuje metodologii, interpretaci výsledků výzkumu a přílohy. Výzkum byl proveden pomocí analýzy dokumentů, rozhovoru se sociální pracovnicí a doplněn o případové studie.
Abstract in different language: The thesis is elaborated on the topic of Crisis assistance for seniors implemented in a non-profit organization Domovinka in Pilsen. The aim of this study was to determine what life problems are most often seniors are turning to service emergency assistance implemented in Domovinka. The theoretical part is divided into four chapters in which the author describes the old ages, crisis, crisis intervention and organization Domovinka. The practical part includes the methodology, the Interpretation of the results of research and the attachments. The research was conducted through the analysis of documents, interviews with the social worker and supplemented by case studies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krizova pomoc pro seniory realizovana v nestatni neziskove organizaci Domovinka v Plzni.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Flekova VP.pdfPosudek vedoucího práce21,83 kBAdobe PDFView/Open
Flekova OP.pdfPosudek oponenta práce13,64 kBAdobe PDFView/Open
Flekova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13817

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.