Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBednář, Radomír
dc.contributor.authorFleková, Jana
dc.date.accepted2014-05-19
dc.date.accessioned2015-03-25T09:38:51Z
dc.date.available2013-06-14cs
dc.date.available2015-03-25T09:38:51Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-31
dc.identifier57452
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13817
dc.description.abstractBakalářská práce je vypracována na téma Krizová pomoc pro seniory realizovaná v nestátní neziskové organizaci Domovinka v Plzni. Cílem této práce bylo zjistit, s jakými životními problémy se nejčastěji senioři obracejí na službu krizové pomoci realizovanou v Domovince. Teoretická část je rozdělena na čtyři kapitoly, ve kterých autorka práce popisuje stáří, krizi, krizovou intervenci a organizaci Domovinka. Praktická část obsahuje metodologii, interpretaci výsledků výzkumu a přílohy. Výzkum byl proveden pomocí analýzy dokumentů, rozhovoru se sociální pracovnicí a doplněn o případové studie.cs
dc.format50 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectseniorcs
dc.subjectkrizecs
dc.subjectztrátycs
dc.subjectkrizová intervencecs
dc.subjectorganizace Domovinkacs
dc.titleKrizová pomoc pro seniory realizovaná v nestátní neziskové organizaci Domovinka v Plznics
dc.title.alternativeCrisis intervention for seniors implemented in the non state non profit organization Domovinka in Pilsenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs
dc.thesis.degree-programSociální péčecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is elaborated on the topic of Crisis assistance for seniors implemented in a non-profit organization Domovinka in Pilsen. The aim of this study was to determine what life problems are most often seniors are turning to service emergency assistance implemented in Domovinka. The theoretical part is divided into four chapters in which the author describes the old ages, crisis, crisis intervention and organization Domovinka. The practical part includes the methodology, the Interpretation of the results of research and the attachments. The research was conducted through the analysis of documents, interviews with the social worker and supplemented by case studies.en
dc.subject.translatedsenioren
dc.subject.translatedcrisisen
dc.subject.translatedlossesen
dc.subject.translatedcrisis interventionen
dc.subject.translatedorganization Domovinkaen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krizova pomoc pro seniory realizovana v nestatni neziskove organizaci Domovinka v Plzni.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Flekova VP.pdfPosudek vedoucího práce21,83 kBAdobe PDFView/Open
Flekova OP.pdfPosudek oponenta práce13,64 kBAdobe PDFView/Open
Flekova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13817

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.