Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSlowík, Josef
dc.contributor.authorVlachová, Lenka
dc.date.accepted2014-05-19
dc.date.accessioned2015-03-25T09:38:54Z
dc.date.available2013-06-14cs
dc.date.available2015-03-25T09:38:54Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-11
dc.identifier57544
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13822
dc.description.abstractTématem mé bakalářské práce jsou: Změny v přístupu k sociální integraci k žákům s tělesným postižením v rámci školního vzdělávání během posledních 20 let. Svou práci jsem rozdělila do 6 kapitol. V teoretické části se v první kapitole zabývala klasifikací tělesných postižení. V druhé kapitole se zcela komplexně věnuji tématu dětské mozkové obrny. Třetí kapitola se týká vzdělávání žáků s tělesným postižením. Čtvrtá kapitola je zaměřena na integraci lidí s tělesným postižením. Pátá kapitola se zabývá speciálními vzdělávacími potřebami dětí a žáků s tělesným postižením. V Empirické části jsem se věnovala metodologii a analýze výsledků mého výzkumného šetření. Pracovala jsem s rozhovory svých respondentů. Cílem mé bakalářské práce je porovnat zkušenosti dvou generací žáků s tělesným postižením se sociální integrací, z doby, kdy jedna skupina respondentů navštěvovala základní školu a ze současnosti, kdy druhá skupina respondentů navštěvuje základní školu.cs
dc.format75 s., (114 723 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzměnacs
dc.subjectpřístupcs
dc.subjectsociální integracecs
dc.subjectžáci s tělesným postiženímcs
dc.subjectškolní vzdělávánícs
dc.titleZměny v přístupu k sociální integraci k žákům s tělesným postižením v rámci školního vzdělávání během posledních 20 letcs
dc.title.alternativeChanges in approach to social integration to pupils with disabilities within school education during last 20 yearsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs
dc.thesis.degree-programSociální péčecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of my ¨ bachelor's thesis are: changes in the approach to the social integration of students with disabilities in school education over the last 20 years. My work is divided into six chapters. In the theoretical part of the first chapter dealt with the classification of disability. The second chapter is entirely devoted to the topic comprehensively cerebral palsy. The third chapter concerns the education of students with disabilities. The fourth chapter focuses on the integration of people with disabilities. The fifth chapter deals with the special educational needs of children and pupils with physical disabilities. In the empirical section is devoted to methodology and analysis of the results of my research. I worked with interviews of their respondents. The aim of my thesis is to compare the experiences of two generations of students with disabilities to social integration, from the time when one group of respondents attended primary school and the present, when the second group of respondents are attending in primary school.en
dc.subject.translatedchangeen
dc.subject.translatedapproachen
dc.subject.translatedsocial integrationen
dc.subject.translatedpupils with disabilitiesen
dc.subject.translatedschool educationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zmeny v pristupu k socialni integraci k zakum s telesnym postizenim v ramci skolniho vzdelavani behem poslednich 20 let..pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
Vlachova VP.pdfPosudek vedoucího práce67,73 kBAdobe PDFView/Open
Vlachova OP.pdfPosudek oponenta práce12,73 kBAdobe PDFView/Open
Vlachova O.pdfPrůběh obhajoby práce11,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13822

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.