Title: Využití hry v roli při práci s dětmi v MŠ Žlutice
Other Titles: The use of games in role in working with children in kindergarten Zlutice
Authors: Lorencová, Veronika
Advisor: Gažáková, Eva
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13831
Keywords: dramatická výchova;hra v roli;předškolní zařízení;cíle dramatické výchovy;simulace;alterace;charakteristika
Keywords in different language: drama;game in role;preschools;objectives drama education;simulation;alteration;characteristic
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na dramatickou výchovu a její uplatnění v mateřské škole. Dále se zabývá hrou v roli a jejím využitím v předškolním zařízení. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku dramatické výchovy a její metody,které můžeme využít v MŠ. Praktická část obsahuje seznámení s mateřskou školou Žlutice a využití pohádky Hrnečku vař.
Abstract in different language: This thesis focuses on drama and its application in kindergarten. It also deals with the role play and its use in pre-school. The theoretical part is focused on the characteristics of drama education and the methods that can be used in kindergarten. The practical part includes familiarization with the kindergarten town and its use of fairy tales Free Advice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka 2.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
lorencova VP.pdfPosudek vedoucího práce24,92 kBAdobe PDFView/Open
Lorencova OP.pdfPosudek oponenta práce23,42 kBAdobe PDFView/Open
Lorencova O.pdfPrůběh obhajoby práce9,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13831

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.