Title: Dublety v novém německém pravopisu
Other Titles: Doublets in the new German orthography
Authors: Suchá, Lucie
Advisor: Šíp, Martin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13848
Keywords: DWDS-korpus;pravopis;dublety;kvantitativní analýza;němčina
Keywords in different language: orthography;orthographical variants;quantitative analyze;DWDS-corpus;german language
Abstract: Bakalářská práce "Dublety v současném německém pravopise" se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou definovány důležité pojmy k tomuto tématu a popsán vývoj německého pravopisu s důrazem na poslední pravopisnou reformu. Na konci této části jsou popsány dublety. Praktická část se zabývá počtem výskytů vybraných dublet a je zpracována za pomoci DWDS-korpusu. Cílem práce je zjistit, zda němci upřednostňují nové varianty nebo dávají přednost starším a zda se vyskytují v německém psaném jazyce neexistující formy.
Abstract in different language: The bachelor's thesis "Doublets in the new German orthography" is divided in a theoretical and practical part. In the theoretical part, the essential concepts are defined, the development of the German orthography is described, with an emphasis on the last orthographical reform. In the end of this capital, the orthographical variants in the German language are listed. The practical part is concerned with the quantitative analyze of selected orthographical variants and is based on the DWDS-Corpus of the German language. The goal of the thesis is to find out, if the users of German language prefer newer or older variants and whether the not correct forms of words are to be found in the written German language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BA Lucie Sucha 2014.pdfPlný text práce811,68 kBAdobe PDFView/Open
sucha_vp.pdfPosudek vedoucího práce490,54 kBAdobe PDFView/Open
sucha_op.pdfPosudek oponenta práce280,62 kBAdobe PDFView/Open
sucha_obh.pdfPrůběh obhajoby práce94,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13848

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.