Title: Vývoj ozařovacích technik a jejich vliv na velikost cílového objemu
Other Titles: Progress of techniques of radiation therapy and its influence on the size of the target volume
Authors: Kochmanová, Barbora
Advisor: Svoboda, Tomáš
Referee: Vojtíšek, Radovan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13864
Keywords: radioterapie;protonová terapie;ozařovací techniky;cílové objemy;porovnání
Keywords in different language: radiotherapy;proton therapy;techniques of radiation therapy;target volumes;comparison
Abstract: Bakalářská práce na téma Vývoj ozařovacích technik a jejich vliv na velikost cílového objemu je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje postupnou genezi nádorové léčby a trnitou cestu od objevu ionizujícího záření k rozmanitým moderním možnostem jeho využití při onkologické léčbě. V praktické části je pomocí dat z dávkově-objemových histogramů provedeno srovnání celkového objemu zářené tkáně mezi vybranými tech-nikami radioterapie. K vytvoření ozařovacích plánů pro jednotlivé techniky byla využita plánovací CT vyšetření dvou pacientů z onkologického oddělení FN Plzeň.
Abstract in different language: The bachelor thesis titled Progress of techniques of radiation therapy and its influence on the size of the target volume consists of two parts, theo-retical and practical. The theoretical one describes tumour treatment deve-lopment and complicated path from the discovery of ionising radiation to modern various ways of its use in oncology treatment. The practical part compares the general radiation volume of tissue using different radiation techniques for which dose-volume histograms are used. Planning CT scans of two patients from the oncology department in University Hospital in Plzen was used to make the treatment plan for each individual technique.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kochmanova_Barbora_Vyvoj ozarovacich technik a jejich vliv na velikost ciloveho objemu.pdfPlný text práce11,07 MBAdobe PDFView/Open
Kochmanova VP.zipPosudek vedoucího práce824,48 kBZIPView/Open
Kochmanova OP.zipPosudek oponenta práce1,06 MBZIPView/Open
Obhajoba BP Kochmanova 001.jpgPrůběh obhajoby práce271,48 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13864

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.