Title: Alergická reakce a anafylaktický šok v přednemocniční péči
Other Titles: Allergic reaction and anaphylactic shock in prehospital care
Authors: Pohořský, Adam
Advisor: Hájek, Marcel
Referee: Kasal, Eduard
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13871
Keywords: jed včely;anafylaxe;alergická reakce;imunologie;šok
Keywords in different language: bee venom;anaphylaxis;imunology;shock
Abstract: Hlavním obsahem bakalářské práce je porozumění problematiky alergických reakcí a anafylaktického šoku v přednemocniční neodkladné péči. Bakalářskáou práci jsem rozdělil na 2 části. Na část teoretickou a část praktickou. V první části seznamuji čtenáře se základními principy imunologie a pěti typy reakcí přecitlivělosti, dále se zaměřuji na vyvolávací příčiny převážně alergeny. Aktuální definicí a způsobem vzniku závažného anafylaktického a anafylaktoidního šoku popisuji ve druhé kapitole. Dále se zaměřuji na klinické projevy. A na závěr samotná terapie s použitím potřebného vybavení a farmak. Na část teoretickou navazuje část praktická, kde se zabývám kvantitativním výzkumem. V praktické části jsem ustanovil 2 cíle a 4 hypotézy. Cílem této práce bylo zhodnotit úroveň znalostí respondentů ohledně poskytování první pomoci při alergické reakci a anafylaxi.
Abstract in different language: The main objective of the bachelor work is to understand of problematic of allergic reaction and anfylactic shock in pre-hospital care. I divided this bachelor work into two separate parts. The theoretical part and the practical part. In the first one I introduce reader with the basic principle of immunology with all five types of allergic reaction, next I focus on primary source of allergic reaction mainly allergens. The definition of anaphylactic shock is described in the next chapter. Next I focus on clinical picture . In the end of theoretical part I describe therapy with the use of necessary equipment and drugs. After the theoretical part there is a practical part where my main objective is quantitative research. I established two objectives and 2 hypotheses. Research was done on behalf of lay public- to absolvents of first aid course.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pohorsky OPPohorsky Adam - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Pohorsky VP.jpgPosudek vedoucího práce385,82 kBJPEGThumbnail
View/Open
Pohorsky OP.jpgPosudek oponenta práce377,12 kBJPEGThumbnail
View/Open
Obhajoba BP Pohorsky 001.jpgPrůběh obhajoby práce269,89 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13871

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.