Title: Trendy v kuřáctví, vývoj prevalence kuřáctví v populaci
Other Titles: Trends in smoking, prevalence and development of smoking in population
Authors: Vidršperková, Kristýna
Advisor: Beránek, Václav
Referee: Sedláček, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13898
Keywords: kouření;prevalence;nikotin;závislost;trendy v kouření;adolescent;prevence
Keywords in different language: smoking;prevalence;nicotine;addiction;trends in smoking;adolescent;prevention
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou kouření. Teoretická část je rozdělená do pěti kapitol a poskytuje komplexní shrnutí této problematiky. Zahrnuje obecné poznatky o kouření, o historii kouření, o vývoji prevalence nebo o nových trendech v kouření. Dále poskytuje informace o ekonomice tabáku a o léčbě této závislosti. Stručně shrnuje nemoci související s užíváním tabákových výrobků a možnosti prevence v této problematice. Praktická část hodnotí znalosti adolescentů ve věku 11-19 let o kouření a zdravotních rizicích s ním spojených. Dále zjišťuje povědomí respondentů o jiných alternativách kouření a vlivu varovných symbolů jako způsobu prevence. Výsledky výzkumu mohou posloužit k tvorbě preventivních materiálů.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with smoking. The theoretic part is divided into five chapters. These chapters provide complex information about smoking. In the theoretic part there are the information about smoking, history of smoking, prevalence of smoking or new trends in smoking. Next chapters are about economy of tobacco, addiction treatment, illnesses of smoking and possibility of prevention. The practical part assesses knowledge of adolescent 11-19 years old about smoking and health risk of smoking. This part also dealt with information about another alternative of smoking and influence of warning symbols. The results of research can serve as a prevention.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-vidrsperkova.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
Vidrsperkova VP.zipPosudek vedoucího práce798,82 kBZIPView/Open
Vidrsperkova OP.jpgPosudek oponenta práce447,75 kBJPEGThumbnail
View/Open
Obhajoba BP Vidrsperkova 001.jpgPrůběh obhajoby práce270,96 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13898

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.