Title: Radiodiagnostické zobrazení skalní kosti s využitím ionizujícího záření.
Other Titles: Radiodiagnostic imaging of the petrous bone using ionizing radiation.
Authors: Svatek, Jan
Advisor: Sadílková, Alexandra
Referee: Adámková, Jindřiška
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13903
Keywords: skalní kost;rentgen;výpočetní tomografie;radiační zátěž;zánět středouší;cholesteatom
Keywords in different language: petrous bone;rentgen;computed tomography;radiational load;middle ear inflammation;cholesteatoma
Abstract: Bakalářská práce, jejímž tématem je radiodiagnostické zobrazení skalní kosti za použití ionizujícího záření, sestává z části praktické a teoretické. V praktické části popíšu anatomické a topografické poměry dané oblasti, následuje rozdělení patologických stavů - zejména těch, u kterých je radiologické vyšetření běžně indikováno, dále nastíním princip vzniku obrazu při klasické skiagrafii a počítačovou tomografií a představím vybrané skiagrafické projekce na skalní kost. V praktické části se budu zabývat využíváním rentgenových projekcí v současnosti a vztahem radiologických pracovníků a popisujících lékařů ke klasické rentgenové diagnostice skalní kosti.
Abstract in different language: Bachelor thesis, which topic is radiodiagnostical view of petrous bone using ionizing radiation, consists of practical and theoretical part. In the practical part I will describe the anatomical and topographical conditions of the area, followed by the distribution of pathological conditions - especially those, where radiological examination is ordinarily used, further outline the principles of the classical radiography imaging and computed tomography, and introduce the selected radiographic projections of petrous bone. In the practical part I will cover the use of currently used X-ray projections and the relation of radiological assistants and doctors to describing the classical sciagraphic images of petrous bone.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SVATEK, Jan - Bakalarska prace RAS 2014.pdfPlný text práce4,29 MBAdobe PDFView/Open
Svatek VP.jpgPosudek vedoucího práce447,59 kBJPEGThumbnail
View/Open
Svatek OP.zipPosudek oponenta práce572,29 kBZIPView/Open
Obhajoba BP Svatek 001.jpgPrůběh obhajoby práce272,63 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13903

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.