Title: Péče o pacienta s kardiostimulátorem a kardioverterem v PNP
Other Titles: Care of the patients with pacemakers and cardioverter in the prehospital care
Authors: Husník, Stanislav
Advisor: Reichertová, Stanislava
Referee: Pfefferová, Eva
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13908
Keywords: přednemocniční neodkladná péče;kardiostimulátor;kardioverter;ošetřovatelská péče
Keywords in different language: pre-hospita emergency care;peacemaker;cardioverter;nursing care
Abstract: Hlavním obsahem bakalářské práce je ošetřovatelská péče o pacienta se zavedeným kardiostimulátorem nebo kardioverterem v přednemocniční neodkladné péči. V teoretické části je nastíněna anatomie a fyziologie srdce. V další kapitole jsou probrány poruchy srdečního rytmu a podstatou práce jsou kapitoly věnující pozornost samotným kardiostimulátorům a kardioverterům, jejich charakteristika, indikace a specifické ošetřovatelské postupy. Praktická část je zaměřena na kazuistiky pacientů, kteří mají implantovaný kardiostimulátor nebo kardioverter. V diskuzi jsou interpretovány jednotlivé kazuistiky a hodnocení ošetřovatelské péče v průběhu hospitalizace.
Abstract in different language: The main objective of the bachelor work is nursing care of patients with implantable electronic cardiac pacemaker or cardioverter in pre-hospital emergency care. In theoretical part I write about anatomy and physiology of heart. In the next chapter I write about heart dysfunction and the main objectives of the whole work are chapters where I pay attention to peacemakers and cardioverters them self and they characteristics, indication and specifications of nursing care. Practical part is focus on case history of patients with implantable electronic cardiac pacemaker and cardioverter. In the dysfunction I wrote down a single case history and patients rating of nursing care during his stay in hospital.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Stanislav Husnik.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
Husnik VP.jpgPosudek vedoucího práce391,73 kBJPEGThumbnail
View/Open
Husnik OP.jpgPosudek oponenta práce354,42 kBJPEGThumbnail
View/Open
Obhajoba BP Husnik 001.jpgPrůběh obhajoby práce268,11 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13908

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.