Title: Nové pojetí kolektivního investování dle návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
Other Titles: New concept of collective investment according to the bill on investment companies and investment funds
Authors: Fiala, Marek
Advisor: Školout, Václav
Referee: Seknička, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13914
Keywords: Zákon o investičních společnostech a investičních fondech;kolektivní investování;investiční fond;obhospodařovatel;administrátor;depozitář;fond kolektivního investování;fond kvalifikovaných investorů;SICAV;podílový fond
Keywords in different language: Act on investment companies and investment funds;collective investment;investment fund;management company;administrator;depositary;collective investment fund;fund for qualified investors;SICAV;mutual fund
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá novou úpravou kolektivního investování v České republice, kterou přináší zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Hlavním cílem této práce je rozebrat základní charakteristiky nové úpravy a porovnat je s předchozí úpravou v zákoně č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.
Abstract in different language: Presented diploma thesis deals with a new regulation of collective investment in the Czech Republic, introduced by Act No. 240/2013 Coll., On Investment Companies and Investment Funds. The main objective of this thesis is to analyze the basic characteristics of the new regulation and compare them with previous legislation in Act No. 189/2004 Coll., On Collective Investment, as amended.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Marek Fiala_Nove pojeti kolektivniho investovani dle navrhu ZISIF.pdfPlný text práce3,97 MBAdobe PDFView/Open
Fiala.pdfPosudek vedoucího práce58,3 kBAdobe PDFView/Open
Fiala.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce82,35 kBAdobe PDFView/Open
protokol Fiala.pdfPrůběh obhajoby práce47,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13914

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.