Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVlček, Zdeněk
dc.contributor.authorŘezáč, Ondřej
dc.contributor.refereeAnderlová, Silvie
dc.date.accepted2014-05-20
dc.date.accessioned2015-03-25T09:39:39Z
dc.date.available2013-03-13cs
dc.date.available2015-03-25T09:39:39Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-27
dc.identifier56557
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13915
dc.description.abstractV dnešní době má insolvenční právo důležité postavení v právním řádu České republiky. Je nástrojem, který pomáhá lidem ve finančních potížích a poskytuje jim řešení jejich dluhů. Specifickou skupinou jsou fyzické osoby podnikatelé, kterým zákon ve svém znění zakazoval oddlužení a pojem podnikatelského oddlužení neuváděl. Největší pozornost by měla být upřena na nejvhodnější a nejekonomičtější řešení především pro věřitele, o jejichž závazky se jedná. Oddlužení fyzických osob podnikatelů je institutem, který prošel vývojem od úplného zákazu, přes částečné povolení ze strany soudů až ke svému zákonnému znění a je zde velký předpoklad, že jeho vývoj bude pokračovat.cs
dc.format65 s. (143 131 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectinsolvenční právocs
dc.subjectdluhcs
dc.subjectdlužníkcs
dc.subjectvěřitelcs
dc.subjectfyzické osobycs
dc.subjectpodnikatelécs
dc.subjectoddluženícs
dc.subjectúpadekcs
dc.subjectkonkurscs
dc.subjectnepoctivý záměrcs
dc.titleOddlužení fyzických osob - podnikatelůcs
dc.title.alternativeDischarge of debts of individuals - entrepreneursen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra finančního práva a národního hospodářstvícs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedNowadays, the Insolvency Act has an important position in the legal order of the Czech Republic. It is a tool that helps people in financial difficulties and provides them a solution to their debts. A specific group of entrepreneurs are individual's entrepreneurs, whom the Act in its text banned the possibility of debt relief, and the concept of entrepreneurs debt relief wasn´t noticed.The biggest attention should be focused on the most appropriate and the most economical solution for those creditors whose obligations are acted. The debt relief of individual's entrepreneurs is the institute, which has undergone a development from the total prohibition, through the partial authorisation of the courts to its legal version and there is a big assumption that its development will continue.en
dc.subject.translatedinsolvency acten
dc.subject.translateddebten
dc.subject.translateddebtoren
dc.subject.translatedcreditoren
dc.subject.translatedindividualsen
dc.subject.translatedentepreneursen
dc.subject.translateddischarge of debtsen
dc.subject.translatedbankruptcyen
dc.subject.translatedauditionen
dc.subject.translatedunfair intentionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ondrej Rezac.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
ved.p. Rezac.pdfPosudek vedoucího práce41,07 kBAdobe PDFView/Open
op.p.Rezac.pdfPosudek oponenta práce60,51 kBAdobe PDFView/Open
pr. Rezac.pdfPrůběh obhajoby práce44,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13915

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.