Title: Jednotná evropská měna, realizace hospodářské a měnové unie v EU
Other Titles: The single European currency,realization of Economic and Monetary Union in the EU
Authors: Rollová, Lenka
Advisor: Bárková, Dana
Referee: Seknička, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13916
Keywords: Evropská unie;společná měna euro;konvergenční kritéria;eurozóna;hospodářská a měnová unie
Keywords in different language: European union;common currency euro;convergence criteria;eurozone;economic and monetary union
Abstract: Diplomová práce se věnuje hospodářské a měnové unii. V úvodu práce je řešen její vznik trvající zhruba čtyřicet let. Další část práce formuluje konvergenční kritéria a aktuální situaci plnění těchto kritérií Českou republikou. Následuje kapitola věnovaná přípravám České republiky na přijetí společné měny. V závěru práce jsou rozebrány možnosti států na vystoupení z Evropské unie či eurozóny.
Abstract in different language: This thesis is focused to Economic and Monetray Union. At the beginning is described its formation lasting about forty years. The next section formulates the convergence criteria and the current situation of these criteria in Czech Republic. The next chapter focused to the preparations of the Czech Republic to adopt the common currency. At the end of thesis states the possibility to withdraw from the European Union or the euro-area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce684,32 kBAdobe PDFView/Open
SCAN1327_000.pdfPosudek vedoucího práce68,99 kBAdobe PDFView/Open
SCAN1328_000.pdfPosudek oponenta práce86,16 kBAdobe PDFView/Open
SCAN1329_000.pdfPrůběh obhajoby práce63,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13916

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.