Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVlček, Zdeněk
dc.contributor.authorVelešík, Václav
dc.contributor.refereeAnderlová, Silvie
dc.date.accepted2014-05-20
dc.date.accessioned2015-03-25T09:39:40Z-
dc.date.available2013-02-25cs
dc.date.available2015-03-25T09:39:40Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-31
dc.identifier56583
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13917
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o procesním postavení a úloze insolvenčního správce. Je zde zmíněn vývoj insolvenčního řízení, pojem insolvenčního správce a jeho úloha. Na závěr je provedena komparace s jinými právními řády.cs
dc.format63 s. (105 517 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectinsolvencecs
dc.subjectinsolvenční správcecs
dc.subjectsprávcecs
dc.subjectkomparacecs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectkonkurscs
dc.subjectreorganizacecs
dc.subjectoddluženícs
dc.subjectodměnacs
dc.subjectodpovědnostcs
dc.titleProcesní postavení a úloha insolvenčního správce v insolvenčním řízenícs
dc.title.alternativeProcess status and role of the insolvency administrator in insolvency proceedingsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra finančního práva a národního hospodářstvícs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the procedural status and role of the trustee. There is mentioned development of the insolvency proceedings, the trustee's concept and its role. In conclusion, the comparison with other jurisdictions.en
dc.subject.translatedinsolvencyen
dc.subject.translatedtrusteeen
dc.subject.translatedadministratoren
dc.subject.translatedcomparisonen
dc.subject.translatedhistoryen
dc.subject.translatedbankruptcyen
dc.subject.translatedreorganizationen
dc.subject.translateddebt reliefen
dc.subject.translatedrewarden
dc.subject.translatedresponsibilityen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-final.pdfPlný text práce477,29 kBAdobe PDFView/Open
ved.p. Velesik.pdfPosudek vedoucího práce33,66 kBAdobe PDFView/Open
op.prace Velesik.pdfPosudek oponenta práce67,36 kBAdobe PDFView/Open
pr. Velesik.pdfPrůběh obhajoby práce49,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13917

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.