Title: Měřicí modul s přenosem dat pomocí GSM
Other Titles: Measuring modul with monitoring via GSM
Authors: Roup, Jonáš
Advisor: Petránková, Zuzana
Referee: Basl, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13955
Keywords: GSM alarm;SIM900D;PIC18LF;USB CDC třída;senzor SHT10;senzor AM2301;měření vlhkosti;měření teploty
Keywords in different language: GSM alarm;SIM900D;PIC18LF;USB CDC class;sensor SHT10;sensor AM2301;measuring of temperature;measuring of humidity
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení měřícího vlhkost a teplotu s integrovaným GSM alarmem, který upozorní na předem nastavené odchylky daného prostředí pomocí SMS zpráv. Zařízení je konfigurováno prostřednictvím USB portu a toto rozhraní zároveň slouží pro jednoduché přeprogramování řídícího softwaru. V návrhu je kladen důraz na spolehlivost a zařízení je tak připraveno i na delší výpadek napájecí rozvodné sítě. Naměřené hodnoty za posledních 24 hodin jsou ukládány do paměti mikroprocesoru. Po vyžádání je na mobilní telefon zaslán internetový odkaz pro grafické zobrazení těchto dat a je tak možné uvažovat o příčině aktivace alarmu.
Abstract in different language: The thesis deals with proposal and construction of a device for measuring humidity and temperature as well as with embedded GSM alarm which notifies about pre-set deviations of the given environment via SMS. The device is configured via USB port and this interface also serves for easy re-programming of the driver-software. In the project, there is emphasis on reliability, that is the device is prepared for a longer drop-out of the power supply. The values measured are stored in the memory of the microprocessor for 24 hours. On request, an Internet link to a graphical visualization of the data is sent to cell phone, which enables analysis of the cause of the alarm activation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Roup_2014.pdfPlný text práce21,19 MBAdobe PDFView/Open
058522_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce250,95 kBAdobe PDFView/Open
058522_oponent.pdfPosudek oponenta práce298,52 kBAdobe PDFView/Open
058522_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce204,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13955

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.