Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMráz, Jan
dc.contributor.authorMejzr, Jan
dc.contributor.refereeLinhart, Richard
dc.date.accepted2014-05-29
dc.date.accessioned2015-03-25T09:40:10Z-
dc.date.available2013-10-14cs
dc.date.available2015-03-25T09:40:10Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-12
dc.identifier58764
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13968
dc.description.abstractVolné mikrovlnné pásmo 5 GHz, využívané pro pásmo WiFi, je dnes v městském prostředí, díky jeho hojnému využití, téměř nepoužitelné pro realizaci kvalitního, výkonově nepředimenzovaného spoje. Špatná situace je způsobena neodbornou instalací sítí, zejména nevhodnou regulací vysílaného výkonu a zbytečným nadužíváním všesměrových antén. Firma Mikrotik nabízí kvalitní, cenově zajímavá a dálkově dobře spravovatelná zařízení, které se hojně využívají při výstavbě WiFi sítí. V jejich sortimentu však chybí jednotky se sektorovými anténami. Cílem této práce je navrhnout a vyrobit univerzální reflektor, jednoduše upevnitelný na jednotku Mikrotik Omnitik U5HnD, který změní vyzařovací charakteristiku dvou různě polarizovaných všesměrových integrovaných antén na vyzařovací úhel 120° horizontálně a zvýší zisk antén z původních 7,5 dBi na více než 10 dBi. Návrh reflektoru bude realizován v programu CADFEKO pro simulace antén. S následně vyrobeným prototypem reflektoru bude anténa změřena v bezodrazové komoře a výsledky měření budou porovnány s původními anténami. Sektorizací hojně využívaných antén můžeme dosáhnout zlepšení situace při realizaci Wi-Fi sítí v pásmu 5 GHz v městském prostředí.cs
dc.format45, VIcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectreflektorcs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectsektorová anténacs
dc.subjectOmnitik U-5HNDcs
dc.subjectvyzařovací charakteristikacs
dc.subjectFEKOcs
dc.subjectpolarizacecs
dc.titleOptimalizace směrového vyzařování dvojice všesměrových anténcs
dc.title.alternativeOptimization of Directional Radiation of an Omnidirectional-Antenna Pairen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra aplikované elektroniky a telekomunikacícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe subject of this bachelors work is development and realization of wireless networks web management system based on the "Mikrotik" technology. This system has the extraordinary capability to centrally control and acquire information from the global and local range routers in the network. The content-matter includes introduction to the actual problem in the network communication protocol and network router data mining, followed by the main parameters of the network setting, concept and realization of the automated system. The last part of the thesis is dedicated to the description and comparison of other similar system that are available on the marked.en
dc.subject.translatedreflectoren
dc.subject.translateddesignen
dc.subject.translatedsector antennaen
dc.subject.translatedOmnitik U-5HNDen
dc.subject.translatedradiation patternen
dc.subject.translatedFEKOen
dc.subject.translatedpolarizationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jame_DIP.pdfPlný text práce43,19 MBAdobe PDFView/Open
058764_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce336,79 kBAdobe PDFView/Open
058764_oponent.pdfPosudek oponenta práce387,47 kBAdobe PDFView/Open
058764_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce185,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13968

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.