Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŽitek, Pavel
dc.contributor.advisorŠtěch, Jaroslav
dc.contributor.authorZajíc, Jan
dc.contributor.refereeMatas, Richard
dc.date.accepted2014-06-09
dc.date.accessioned2015-03-25T09:40:18Z
dc.date.available2013-11-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:40:18Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-23
dc.identifier59990
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13977
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem metodiky tepelného výpočtu kontejneru Castor pro ukládání vyhořelého jaderného paliva z reaktoru typu VVER 440. Teoretická část pojednává o skladování VJP a popisuje zbytkové teplo. Praktická část popisuje vlastní výpočet a jeho vyhodnocení. Cílem je nalézt materiál nahrazující reálnou sestavu koše a tím zjednodušit výpočet při zachování bezpečnostních kritérií.cs
dc.format70 s. (97699 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvyhořelé jaderné palivocs
dc.subjecttransportní a skladovací kontejner CASTORcs
dc.subjectzbytkové teplocs
dc.subjectsestava košecs
dc.subjectCFDcs
dc.subjecttepelný výpočetcs
dc.subjectvedení teplacs
dc.titleTeplotní výpočet obalového souboru pro přepravu a skladování vyhořelého jaderného palivacs
dc.title.alternativeTemperature calculation of casing set for transporting and storing the spent nuclear fuelen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra energetických strojů a zařízenícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with designing of the methodology for thermal computing of container Castor for storing spent nuclear fuel from reactor type VVER 440. Theoretical part deals with storing the SNF and describes the residual heat. Practical part describes the computation and the evaluation. The goal is to find a material replacing the real assembly of the basket and thus simplify the computation together with sustaining safety criteria.en
dc.subject.translatedspent nuclear fuelen
dc.subject.translatedtransport and storing container CASTORen
dc.subject.translatedresidual heaten
dc.subject.translatedbasket assemblyen
dc.subject.translatedcomputational fluid dynamicsen
dc.subject.translatedthermal computationen
dc.subject.translatedheat conductionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pro export do portalu.pdfPlný text práce3,82 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP - Zajic.pdfPosudek vedoucího práce36,53 kBAdobe PDFView/Open
Posudek DP - Zajic.pdfPosudek oponenta práce97,3 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DP Zajic.pdfPrůběh obhajoby práce11,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13977

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.