Název: Lidová píseň a její využití v hudební výchově na gymnáziu (se zaměřením na národopisnou oblast Horácka)
Další názvy: The folk song and its usage in music education at a grammar school (with focus on ethnic area of Horácko)
Autoři: Uhlířová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Slavíková, Marie
Oponent: Lišková, Štěpánka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13985
Klíčová slova: lidová píseň;horácká lidová píseň;horácký folklór;národopisná oblast Horácko;hudební výchova;hudební preference studentů gymnázia;práce s horáckou lidovou písní;gymnázium
Klíčová slova v dalším jazyce: folk songs;folk songs from region Horácko;folklore of region Horácko;ethnographical region Horácko;music;music preferences of grammar school students;activities with folk songs from region Horácko;grammar school
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá lidovou písní a podrobně se věnuje lidové písni z Horácka a horáckému folkloru. Zkoumá hudební preference studentů Gymnázia Otokara Březiny v Telči a jejich povědomí o horáckém folkloru. Popisuje vzorovou hodinu hudební výchovy na jmenovaném gymnáziu, která obsahovala aktivity s horáckou lidovou písní. Navrhuje obecná kritéria práce s horáckou lidovou písní.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with folk songs and it is focused on folk songs from ethnographic region Horácko and its folklore. It explores music preferences of students of Gymnázium Otokara Březiny in Telč and their awareness of folklore from Horácko. It describes model music lesson at the grammar school mentioned above. This lesson contains different activities using folk songs from Horácko. This thesis proposes general criteria of work with folk songs from Horácko.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Uhlirova_hodnoceni_DP_vedouci_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce651,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Uhlirova_posudek_DP_oponent_Liskova.pdfPosudek oponenta práce570,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_DP_Uhlirova.pdfPrůběh obhajoby práce155,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13985

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.