Title: Lidová píseň a její využití v hudební výchově na gymnáziu (se zaměřením na národopisnou oblast Horácka)
Other Titles: The folk song and its usage in music education at a grammar school (with focus on ethnic area of Horácko)
Authors: Uhlířová, Jana
Advisor: Slavíková, Marie
Referee: Lišková, Štěpánka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13985
Keywords: lidová píseň;horácká lidová píseň;horácký folklór;národopisná oblast Horácko;hudební výchova;hudební preference studentů gymnázia;práce s horáckou lidovou písní;gymnázium
Keywords in different language: folk songs;folk songs from region Horácko;folklore of region Horácko;ethnographical region Horácko;music;music preferences of grammar school students;activities with folk songs from region Horácko;grammar school
Abstract: Diplomová práce se zabývá lidovou písní a podrobně se věnuje lidové písni z Horácka a horáckému folkloru. Zkoumá hudební preference studentů Gymnázia Otokara Březiny v Telči a jejich povědomí o horáckém folkloru. Popisuje vzorovou hodinu hudební výchovy na jmenovaném gymnáziu, která obsahovala aktivity s horáckou lidovou písní. Navrhuje obecná kritéria práce s horáckou lidovou písní.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with folk songs and it is focused on folk songs from ethnographic region Horácko and its folklore. It explores music preferences of students of Gymnázium Otokara Březiny in Telč and their awareness of folklore from Horácko. It describes model music lesson at the grammar school mentioned above. This lesson contains different activities using folk songs from Horácko. This thesis proposes general criteria of work with folk songs from Horácko.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
Uhlirova_hodnoceni_DP_vedouci_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce651,07 kBAdobe PDFView/Open
Uhlirova_posudek_DP_oponent_Liskova.pdfPosudek oponenta práce570,56 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_DP_Uhlirova.pdfPrůběh obhajoby práce155,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13985

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.