Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSlavíková, Marie
dc.contributor.authorUhlířová, Jana
dc.contributor.refereeLišková, Štěpánka
dc.date.accepted2014-05-22
dc.date.accessioned2015-03-25T09:40:26Z
dc.date.available2010-12-03cs
dc.date.available2015-03-25T09:40:26Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-15
dc.identifier49476
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13985
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá lidovou písní a podrobně se věnuje lidové písni z Horácka a horáckému folkloru. Zkoumá hudební preference studentů Gymnázia Otokara Březiny v Telči a jejich povědomí o horáckém folkloru. Popisuje vzorovou hodinu hudební výchovy na jmenovaném gymnáziu, která obsahovala aktivity s horáckou lidovou písní. Navrhuje obecná kritéria práce s horáckou lidovou písní.cs
dc.format75 s., vi s. (98 659 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectlidová píseňcs
dc.subjecthorácká lidová píseňcs
dc.subjecthorácký folklórcs
dc.subjectnárodopisná oblast Horáckocs
dc.subjecthudební výchovacs
dc.subjecthudební preference studentů gymnáziacs
dc.subjectpráce s horáckou lidovou písnícs
dc.subjectgymnáziumcs
dc.titleLidová píseň a její využití v hudební výchově na gymnáziu (se zaměřením na národopisnou oblast Horácka)cs
dc.title.alternativeThe folk song and its usage in music education at a grammar school (with focus on ethnic area of Horácko)en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra hudební kulturycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with folk songs and it is focused on folk songs from ethnographic region Horácko and its folklore. It explores music preferences of students of Gymnázium Otokara Březiny in Telč and their awareness of folklore from Horácko. It describes model music lesson at the grammar school mentioned above. This lesson contains different activities using folk songs from Horácko. This thesis proposes general criteria of work with folk songs from Horácko.en
dc.subject.translatedfolk songsen
dc.subject.translatedfolk songs from region Horáckoen
dc.subject.translatedfolklore of region Horáckoen
dc.subject.translatedethnographical region Horáckoen
dc.subject.translatedmusicen
dc.subject.translatedmusic preferences of grammar school studentsen
dc.subject.translatedactivities with folk songs from region Horáckoen
dc.subject.translatedgrammar schoolen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
Uhlirova_hodnoceni_DP_vedouci_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce651,07 kBAdobe PDFView/Open
Uhlirova_posudek_DP_oponent_Liskova.pdfPosudek oponenta práce570,56 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_DP_Uhlirova.pdfPrůběh obhajoby práce155,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13985

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.