Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSlavíková, Marie
dc.contributor.authorHavlíčková, Šárka
dc.contributor.refereeLišková, Štěpánka
dc.date.accepted2014-05-22
dc.date.accessioned2015-03-25T09:40:26Z
dc.date.available2012-12-06cs
dc.date.available2015-03-25T09:40:26Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-10
dc.identifier54581
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13986
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje otázkám práce s hudebně méně rozvinutými dětmi na základní škole. Mapuje problematiku dětské nezpěvnosti z hlediska požadavků hudební výchovy na elementárním stupni vzdělávání. Diplomová práce navrhuje vlastní projekt práce s vybranými vzorkem dětí, vhodným pro danou práci. Vzorek dětí lze pojmenovat žáky 1.stupně základní školy v Plzni. Sestavený projekt byl ověřen v praxi. Došla jsem k zajímavému zjištění. Činnosti byli prováděny individuálně s jednotlivými dětmi. Výsledky práce byly zpracovány metodou výzkumu (případovou studii). V české hudební pedagogice máme zpracovanou didaktiku (řadu podnětů), která vede k úspěšné nápravě nezpěvnosti. Náprava se opírá o práci s dechem a tělem jedince.cs
dc.format75 s. (105 554 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthudební výchovacs
dc.subjecthudebnostcs
dc.subjectpráce s dětmics
dc.subject1. stupeň základní školycs
dc.subjecthlasová výchovacs
dc.titlePráce s hudebně méně rozvinutými dětmi v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školycs
dc.title.alternativeWork with less musically developed children in music lessons at elementary schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra hudební kulturycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis focuses on the issue of working with musically less talented children in the elementary school. It surveys the issue of inability of children to sing from the requirements of musical education at the elementary level of education point of view. The thesis proposes its own project of working with selected children, suitable for the issue. These children can be pupil of the 1st grade of the primary school in Pilsen. The design project has been verified in practice. I came to an interesting finding. Activities were conducted individually with each child. Results were evaluated by means of research (case study). In the Czech musical pedagogy we have prepared didactics (number of stimuli), which leads to a successful remedy of inability to sign. The remedy is based on the work of breathing and body of the individual.en
dc.subject.translatedmusicen
dc.subject.translatedmusical less talenten
dc.subject.translatedwork with childrenen
dc.subject.translated1st grade of elementary schoolen
dc.subject.translatedvocal educationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Sarka Havlickova.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Havlickova_hodnoceni_DP_vedouci_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce653,59 kBAdobe PDFView/Open
Havlickova_posudek_DP_oponent_Liskova.pdfPosudek oponenta práce592,59 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_DP_Havlickova.pdfPrůběh obhajoby práce159,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13986

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.