Title: Pěvecké činnosti v hudební výchově na základních a středních školách
Other Titles: Singing activities in music at basic and high schools
Authors: Trkovská, Adéla
Advisor: Mandysová, Daniela
Referee: Slavíková, Marie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13993
Keywords: Pěvecké činnosti;hlas;hlasová hygiena;vznik hlasu;vlastnosti hlasu;hlasová výchova;výzkum;základní škola;gymnázium;hlasové poruchy
Keywords in different language: Singing activities;voice;vocal hygiene;voice formation;voice features;vocal education;research;primary school;high school;voice disorders
Abstract: Práce se zabývá jednotlivými činnostmi v hudební výchově, konkrétně činnostmi pěveckými, instrumentálními, poslechovými a hudebně pohybovými. Druhá část práce je věnována výzkumu na základních školách a gymnáziích v Plzni. Cílem výzkumu bylo zjistit průběh pěveckých činností v hodinách hudební výchovy. Práce je zakončena kapitolou o poruchách hlasu.
Abstract in different language: The thesis deals with activities in musical lessons, namely singing, instrumental, listening and musical moving activites. The second part is focused on the research at primary and high schools in Pilsen. This research finds out the content of singing activities in musical lessons. The thesis ends with the chapter about vocal disordes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
(Diplomova prace Adela Trkovska nejakt ).pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
Trkovska_hodnoceni_DP_vedouci_Mandysova.pdfPosudek vedoucího práce556,3 kBAdobe PDFView/Open
Trkovska_posudek_DP_oponent_Slavikova.pdfPosudek oponenta práce676,68 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_DP_Trkovska.pdfPrůběh obhajoby práce188,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13993

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.