Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMandysová, Daniela
dc.contributor.authorLešková, Soňa
dc.contributor.refereeSlavíková, Marie
dc.date.accepted2014-05-21
dc.date.accessioned2015-03-25T09:40:31Z
dc.date.available2012-12-07cs
dc.date.available2015-03-25T09:40:31Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-15
dc.identifier54714
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13996
dc.description.abstractDiplomová práce "Hlasová výchova dětí na 1. stupni základní školy" pojednává o problematice hlasové výchovy v hodinách hudební výchovy na základní škole. Práce je tvořena dvěma částmi a to: částí teoretickou a částí výzkumnou. Teoretická část se zabývá vymezením pojmu hlasová výchova a jejími složkami stavbou hlasivek a tvořením tónu, dále pěveckou, dechovou, artikulační a intonační složkou hlasové výchovy. Obsahuje také vhodná praktická cvičení týkající se jednotlivých složek pěvecké výchovy. Druhá část se věnuje výzkumu hlasového rozsahu a analyzuje dotazníkové šetření týkající se hodnocení žáků hlasové výchovy a šetření připravenosti učitelů k výuce tohoto předmětu na různých školách.cs
dc.format81 s., VIII s. Příloh (93 316 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthlasová výchovacs
dc.subjecthlasový rozsahcs
dc.subjecthlasová hygienacs
dc.subjecthlasové vady a poruchycs
dc.subjecthudební výchovacs
dc.subjecthlasová cvičenícs
dc.subjectvýznam a cíle hlasové výchovycs
dc.subjectpřpravenost učitele k výuce hlasové výchovycs
dc.subjectpěvecké kompetencecs
dc.subjectdětský hlascs
dc.titleHlasová výchova dětí na I. stupni základní školy (spojeno s výzkumem hlasového rozsahu)cs
dc.title.alternativeVocal education of children at lower grade basic schools (connected with the research of vocal range)en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra hudební kulturycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe dissertation "The vocal education of the children at a lower grade basic schools" disscusses the problems of the vocal education at the music lessons at the basic schools. The work is devided into two parts: the fisrt one is theoretical and the second is the research. The theoretical part concerns on the concept "Vocal education" and its components the structure of the vocal cords and the tone creation, singing, breathing, articulation and intonation. It also contains the exercises to help make the vocal education be practical and improving musical and vocal abilities of the children. The second part concerns on the research of the vocal range and analyses a questionnaire survey of the evaluation of the pupils and the survey of the teachers´ readiness to educate this subject at the various basic schools.en
dc.subject.translatedvoice trainingen
dc.subject.translatedvocal rangeen
dc.subject.translatedhygiene of voiceen
dc.subject.translatedvoice defects and faultsen
dc.subject.translatedmusic educationen
dc.subject.translatedvocal exercisesen
dc.subject.translatedimportance and goals of voice trainingen
dc.subject.translatedreadiness of teachers for teaching of voice trainingen
dc.subject.translatedvocal competencesen
dc.subject.translatedchild 's voiceen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP- Sona Leskova.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
Leskova_hodnoceni_DP_vedouci_Mandysova.pdfPosudek vedoucího práce609,21 kBAdobe PDFView/Open
Leskova_posudek_DP_oponent_Slavikova.pdfPosudek oponenta práce754,59 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_DP_Leskova.pdfPrůběh obhajoby práce187,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13996

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.