Title: Rozdělení akciové společnosti odštěpením
Other Titles: Division of Joint Stock Company by Spin-off
Authors: Bílek, Jakub
Advisor: Holejšovský, Josef
Referee: Dvořák, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13998
Keywords: akciová společnost;odštěpení;obchodní společnost;rozdělení;projekt odštěpení;akcionářská práva
Keywords in different language: joint stock company;spin-off;trading company;division;spin-off project;shareholder rights
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá rozdělením akciové společnosti odštěpením. Rozdělení odštěpením je jednou z forem přeměn obchodních společností. Při odštěpení rozdělovaná akciová společnost nezaniká a část jejího jmění přechází na jejího právního nástupce. Cílem této diplomové práce je uceleně vyložit problematiku odštěpení a postihnout jeho průběh od rozhodnutí o uskutečnění odštěpení, až po jeho završení zápisem do obchodního rejstříku. Podrobně se věnuje zejména projektu odštěpení. Související účetní aspekty jsou také vzaty v potaz.
Abstract in different language: This thesis is an analysis of division of joint stock company by spin-off. The spin-off is a form of transformation of a trading company. Spin-off enables to divide a company using the spun-off part to found one or more new companies or to merge it into an existing one or more companies. Unlike other forms of the division of the trading company during the spin-off the divided company does not cease to exist. The aim of this thesis is to coherently expound the issue of spin-off and to describe the process from the decision to realize it, to its completion in incorporation. It describes in detail spin-off project. In the end of the thesis some basic accounting aspects related to the spin off are also taken into consideration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozdeleni akciove spolecnosti odstepenim - Diplomova prace.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Bilek-1.pdfPosudek vedoucího práce770,94 kBAdobe PDFView/Open
Bilek-2.pdfPosudek oponenta práce747,33 kBAdobe PDFView/Open
Bilek Jakub.pdfPrůběh obhajoby práce275,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13998

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.