Název: Dispozice s obchodní firmou
Další názvy: Disposition with a Trade Name
Autoři: Godycká, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Outlá, Anna
Oponent: Dvořák, Tomáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14007
Klíčová slova: obchodní firma;firemní právo;vlastnické právo;převod;přechod;NOZ;nový občanský zákoník
Klíčová slova v dalším jazyce: trade name;company law;ownership right;transfer;passage;NOZ;New Civil Code
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá způsoby a podmínkami dispozic s obchodní firmou. Podmínky disponování s obchodní firmou jsou aplikovány na podnikající osoby fyzické a právnické. Výsledkem práce je analýza právní úpravy dané problematiky.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the terms and conditions of dispositions with a trade name. The dispozition terms of the trade name are applied to the business of natural and legal persons. Result of this work is an analyzis of the issue regulation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dispozice s obchodni firmou - Godycka Katerina.pdfPlný text práce586,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Godycka-1.pdfPosudek vedoucího práce757,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Godycka-2.pdfPosudek oponenta práce595,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Godycka Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce293,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14007

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.